Av de 1191 respondenterna var det 40 % som uppgav att skippa det personliga brevet inte bara förenklar jobbsökandet utan också lyfter fram kandidaternas kompetens och erfarenhet framför privat information som ålder och privata intressen.

Att inte skicka med ett personligt brev uppfattades av 43% som ovanligt, men bra, då jobbsökandet går fortare och uppfattas som mer objektivt.

– Det är intressant att de som söker jobb i allt högre grad värderar att deras kompetens står i fokus och inte vad de gör på fritiden, hur deras familjeförhållanden ser ut eller deras ålder, vilket annars är det vanligaste som sökande lyfter fram i sina personliga brev, säger Charlotte Ulvros marknads- och digitalchef på TNG. Hon fortsätter; slopandet av det personliga brevet ökar sannolikheten att sökande inte bli bortvalda på omedvetet subjektiva känslor och felaktiga grunder av rekryterare.

Enbart 9 % av de som svarade på enkäten uppgav att de föredrar att skicka personligt brev då de gärna vill lyfta fram sin privata sida när de söker jobb. Rekryterings- och bemanningsföretaget TNG har arbetat med fördomsfri rekrytering sedan 2011. Som en del i sin fördomsfria rekryteringsprocess tog företaget bort det personliga brevet och möjligheten att registrera ålder för jobbsökande under hösten 2016. Målet är att skapa en enklare, mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess, vilket bidrar till ökad mångfald på arbetsmarknaden. På riktigt.