Säsongen 2015 då Kolmården uppmärksammade sitt 50:e verksamma år resulterade i ett historiskt besöksrekord om 722 140 gäster, en ökning med 40 procent från fjolåret. Kolmården rustar nu för att möta en ökad efterfråga genom att tillsätta flertalet nya tjänster.

Besöksnäringen förutspås vara Sveriges nya basnäring år 2020. I rapporten ”Nationell strategi för svensk besöksnäring – hållbar tillväxt för företag och destinationer” från 2010 presenteras Svensk Turisms vision att svensk besöksnäring ska fördubblas till 2020. Kolmården, som upplevde en 40-procentig ökning av besöksantalet under säsongen 2015, rustar nu för att möta den förutspådda tillväxten, bland annat genom att utlysa flertalet nya tjänster.

De utlysta tjänsterna omfattar bland annat hållbarhetschef, zoologisk chef, djurdriftschef, show- och visningskreatör, träningscoach, ljud-, ljus och bildtekniker, nöjesbokare, ventilationstekniker samt elektriker eller mekaniker. Därutöver kommer Kolmården att utöka antalet säsongstjänster.

Kolmården har omfattande tillväxtplaner för hela destinationen, därför stärker vi nu upp vår organisation med en rad nyckelfunktioner. Ambitionen är att vara en av de bästa parkerna i världen, en förutsättning för det är att ha medarbetare i världsklass, säger Veronica Fors, HR-chef på Kolmården.