De halvårsgamla yrkesintroduktionsavtalen ska nu förankras lokalt. Niclas Svensson har uppdraget att informera företag och fackliga företrädare i Småland om möjligheterna för unga mellan 18-24 år att få jobb via yrkesintroduktion.

Det var i oktober förra året som Trä- och Möbelföretagen (TMF), tillsammans med Industriarbetsgivarna och GS-facket, tecknade avtal om yrkesintroduktion för att därmed ge ytterligare möjlighet för företag att anställa unga under 25 år.

Det nya yrkesintroduktionsavtalet riktar sig till ungdomar som saknar relevant yrkeserfarenhet. Yrkesintroduktionsanställning kan erbjudas såväl den som har yrkesinriktad gymnasieutbildning som den som har annan – eller saknar – gymnasieutbildning. Parterna har dessutom fått 400 000 kr av regeringen för att informera småländska företagare om möjligheterna med yrkesintroduktion.

Den som fått uppdraget att göra detta är Niclas Svensson, som länge arbetat med att öka träbyggande på olika sätt.

– Yrkesintroduktion ger fler unga arbete och ökar kompetensförsörjningen i de småländska träindustriföretagen. Här varvas praktik och handledd utbildning på ett helt nytt sätt, säger Niclas.

Yrkesintroduktionssatsningen är väldigt relevant för de småländska länen där den träbearbetande industrin har en dominerande ställning. En lång hantverkstradition kombineras i dag med en snabb högteknologisk utveckling, och branschen erbjuder intressanta jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Behovet av rekrytering är också stort på grund av en kommande generationsväxling.